Ralph

Andromedanska sagor

Opus 557, 1998
Ralph Lundsten


Andromedanska ambassadens kosmiska mut- & vizumbyrå

Musik är något förunderligt!
Några toner tränger in i ens medvetande och börjar rumstera om bland minnes- och associationsbanorna, och plötsligt träder där fram en dammig minnesbild från barndomen. Eller så blir man förpassad till en öde rymd, kanske lurad att skratta, känna allvar, eller fyllas med nästan outhärdlig godhet inför den omvärld som man strax innan var beredd att skänka åt underjordens makter…
Är inte denna sinnliga exkursion något vidunderligt spännande??? Tänk, att kunna få ta del av andra människors drömmar, längtan och livskänsla. Att få resa i det märkliga universum som mänsklig fantasi utgör!
Fri i tid och rum kan man känna samhörighet med någon som levt för länge sedan, eller följa med till världar som icke är, och just därför få insikter som är till stor gagn i denna värld, denna värld som handgripligen är.
Att för en stund få känna sig som en del av något mycket större, när då, nu och i morgon möts.
Och mötet sker i Dig, genom Dina sinnen och i Din själ.
Och, mötet sker tack vare Dig.
I Dig bor sannerligen oändligheten och evigheten…

Må mina längtor och drömmar bli Dig till glädje!
Andromeda, 29:e november, 1987
Kosmiska hälsningar
Andromedaren & ambasadören Ralph

Andromeda är vår närmaste galaxgranne, som i en avlägsen framtid blir sammanflätad med oss. Andromeda är också namnet på min musikstudio och där finns också den Andromedanska ambassaden. Här får vi uppleva vad som där pågick under jordeåret 1998…

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten