Ralph

Cosmic Love

Opus 51 & 54, 1970
Ralph Lundsten & Yngve Gamlin

Cosmic Love: Ett av de mest erotiska och sensuella verk som komponerats, skrev Lars Sjöberg 1970.

Cosmic Love – Trial and Discussion: Yngve Gamlin, Sveriges mästare på att prata gallimatias på olika språk, utan att använda ett enda befintligt ord, han är genialisk!
Här anklagar han Ralph Lundsten för att ha komponerat omoralisk musik och i slutet på denna dramatiska rättegång, döms tonsättaren att lyssna på sin egen musik – ett djävulskt straff…

Medlemmar av den internationella musikdomstolen i Geneve: Ordförande Dr. Ambassador Herbert Vogler, Lausanne; Prof. Niels Johannes V. Hecht-Rasmussen, Köpenhamn; Dr. Robert W. Legerton, London; Prof. Anrejeew Bogdanowski, Moskva; Prof. Jean-Paul Vaussard, Paris; Dr. Rudolf Böchermann, Hamburg; Prof. Peter van Drinjk, Amsteram, Prof. Jakko Onkinenen, Helsingfors; Prof. Enrico S. Berengero, Havana; Prof. Jimmy W. Springler, Texas, USA; Prof. Shigeru Sasaki, Tokyo; Svensk kommentator: Herr Rune ”Nyfiken” Manggårdh (taget), Bandhagen.

00:04 Kommentator: Här samlas man nu, i lokalen här. Det är runt ett långt runt bord. Man håller på och sätter sig, gör sig klara för en ganska unik, vad jag förstår, samling utav musikalisk expertis som ska samlas. På ett litet podium vid sidan om bordet sitter tonsättaren Ralph Lundsten. Bakbunden.
Han har en munkavle för munnen och får inte ge ett enda ljud ifrån sig. Man ska avgöra huruvida, eh, jag kanske inte ska gå närmare in på det, som det är så pass, är så pass brännande det hela, det rör sig om, i varje fall vad jag förstår, om omoral och moral i samband med musik. Det är, eh längst, där, där kommer nu, från Köpenhamn ser jag, det känner jag igen sen gammalt, det är professor Niels Johannes V. Hecht-Rasmussen och den evigt piprökande London-professorn Robert W. Legerton. Här är, där sitter, tror jag, det är professor Anrejeew Bogdanowski ifrån Moskva-konservatoriet, alltid leende. Han talar med franske professorn Jean-Paul Vaussard, som väl inte behöver någon närmare presentation här, hm, i alla fall i sin vanliga, typiska, eleganta klädsel, kanske lätt överdrivna. Där kommer nu in den, från Hamburg, Rudolf Böchermann, som väl vi också känner här uppe, hm, åtminstone operavänner. Så sitter där också från Amsterdam, det är doktor Peter van Drinjk. Han talar med den finske, tror jag det är, professorn, jo det är det. Eh, mycket. Det är professor Jakko Onkinenen man verkligen känner igen med sin glada, lysande flint. Den är som ett, som en färgklick i det övriga sällskapet. Och ensam där, längst upp på bordskanten sitter kubanaren, eh det är Enrico Berengero, och på motsatt sida ser jag, eh, jo det är den amerikanske musikprofessorn Jimmy W. Sprengler. Jag kanske inte heller ska glömma den japanske professorn Shigero Sasaki ifrån Tokyo. Frågan i dag som ska avgöras gäller om Cosmic Love är internationell omoral. Nu kommer ordförande in. Det är professor Herbert Vogler ifrån Lausanne.
03:46 Ordförande: Doctor Robert W. Legerton from London.
03:52 Legerton: (Håller anförande på mycket brittisk engelska.)
04:40 Kommentator: Snälla nån, snälla nån!
04:42 Ordförande: Professor Jakko Onkinenen from Helsinki.
04:49 Onkinenen: (Håller anförande på ”finska”.)
05:20 Kommentator: Ja, tror han ja!
— Onkinenen: (Fortsätter utan att låta sig avbrytas.)
05:28 Ordförande: Professor Jean-Paul Vaussard from Paris.
05:33 Vaussard: (Håller anförande på ”franska”. …Luden grotta…)
06:09 Kommentator: Jag vill bara säga att det ligger nånting i vad fransmannen
här har sagt, men jag tycker ändå, att det är väl en, en moralsyn som han själv får stå för.
06:20 Ordförande: Professor Peter van Drinjk, from Amsterdam.
06:26 van Drinjk: (Håller anförande på ”nederländska”.)
06:45 Kommentator: Ja, han håller sig till sak i alla fall.
— van Drinjk: (Fortsätter.)
07:00 Ordförande: Anrejeew Bogdanowski from Moscow.
07:05 Bogdanowski: (Håller anförande på ”ryska”.)
07:40 Kommentator: Jo. Han ska vara från Moskva, hör jag.
— Bogdanowski: (Fortsätter.)
07:54 Ordförande: Professor Jimmy W. Sprengler from Texas, usa.
08:00 Sprengler: (Håller anförande på ”amerikanska”.)
08:07 Ordförande: Doctor Rudolf Böchermann, Hamburg.
08:12 Böchermann: (Håller anförande på ”tyska”. … ganz unmoralisch…)
08:52 Kommentator: Ja, — det måste jag nog säga var ett slag under bältet.
08:57 Ordförande: Professor Enrico Berengero from Havanna.
09:03 Berengero: (Håller anförande på ”spanska”.)
09:33 Kommentator: Tackar, tackar, ja!
09:35 Ordförande: Professor Niels Johannes V. Hecht-Rasmussen from Copenhagen.
09:42 Rasmussen: (Håller anförande på ”danska”.)
10:03 Kommentator: Nej… nej, nej… Nej, där tycker jag nog att, där tycker jag nog att han har fullständigt fel.
10:10 Ordförande: Professor Shigero Sasaki from Tokyo.
10:14 Sasaki: (Håller anförande på ”japanska”.)
10:38 Kommentator: Det var väl ändå i grövsta laget.
— Sasaki: (Fortsätter.)
10:41 Kommentator: Där, där går ryssen ut, men, ja, han kommer in nu igen, se…
10:50 Bogdanowski: (Håller anförande på ”ryska”.)
11:13 Kommentator: Ja, det börjar ju klarna från och med nu.
11:14 van Drinjk: (Håller anförande.)
11:24 Onkinenen: (Håller anförande.)
11:34 Berengero: (Håller anförande.)
11:38 Kommentator: Ja, det börjar ju klarna från och med nu.
11:40 Flera: (Diskuterar livligt.)
12:15 Berengero: … castorera… castorera…
12:25 Kommentator: Ja, där tycks det hetta till i debatten.
— (Diskussionen fortsätter med tilltagande intensitet.)
13:10 Sasaki: (Anför dramatiskt.)
13:21 Kommentator: Här tycks det… en viss oreda i debatten. Man vet riktigt
inte hur man ska, eh, hur man ska ta det här. Det tycks vara en, den moraliska frågan i varje fall tycks vara svår att lösa. Tonsättaren Lundsten har fortfarande inte gett något ljud ifrån sig. Det kanske beror på munkavlen. Men jag ser nu att man ger honom ett glas vatten, och det är ju alltid, alltid någon, någonting positivt i den här affären. Där är ordföranden nu, verkar mycket upprörd här. Ordföranden slår med klubban.
14:15 Ordförande: Gentlemen! Gentlemen! Gentlemen, pardon me! Let’s listen to the crime.
14:26 Kommentator: Det tycks vara en enighet här om att Ralph Lundstens musik i varje fall på något sätt, eh, har brutit mot internationell, eh, moralkodex. Han kommer eventuellt att dömas att få, nu när den spelas upp, kompositionen, att han får lyssna till den, själv.

Transkriberat av Joakim Walldén

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten