Ralph

EMS NR. 1

EMS NR. 1, opus 19, 1966
Ralph Lundsten


Bild ur Ralph Lundstens prisbelönta film EMS NR. 1, 1966.

EMS NR 1, opus 19, 1966:
EMS NR 1 är som titeln anger den första produktion som utfördes i Elektronmusikstudion (EMS) 1966, då belägen på ärevördiga Kungsgatan 8. EMS NR 1 finns också med bild och fick som bild- och ljudkomposition stora biennalpriset i Paris 1967, samt en rad andra utmärkelser bl.a. Svenska Filminstitutets kvalitetspremium. EMS NR 1 är en (abstrakt) resa i människans inre och yttre rymder. Musiken slutar med ett hektiskt accelerando och vi kastas ut i rymdernas oändlighet.

Kosmisk gryning – strålning – elektroner – atomer – molekyler – nebulosor – stjärnor – galaktiska system. Vårt solsystem är beläget i den yttersta delen i en av armarna av spiralgalaxen i Vintergatan. Vår egen planet, Tellus, ligger som nummer tre från solen räknat.

Liv – polymer – kolföreningar – celler – djur – människor. Ond och god, stor och liten, människan har trätt in på scenen, tillfälligt eller för evigt? Människan, fastkedjad av sin egen tillvaros betingelser, sin begränsning och sin samhörighet med den natur hon vill utforska. Människan, sitt eget största mysterium.

Människans intellekt parat med ett djurs instinkt har skapat ett förvirrat och splittrat känsloliv, vars oförenliga värderingar håller på att omöjliggöra hennes framtid. Möjligheterna att överleva står i relation till hennes förmåga att utforska sig själv, sina livsbetingelser och utifrån de resultaten bestämma sitt handlande. Hon får inte acceptera ett universellt program för att döda eller dödas utan måste skapa värderingar där hunger och våld inte är en oundviklig realitet. I en gränslös värld måste vi få ett föränderligt samhälle som inte konserverar sin egen form och skapar konflikter vid varje generationsskifte.

Ralph Lundsten 1966.

Tillbaka till musiklistan

© 2018 Ralph Lundsten