Ralph

Visioner av flygande tefat

Visioner av flygande tefat, opus 25, 1966
Ralph Lundsten & Leo Nilson


Bild Ralph Lundsten

Visioner av flygande tefat, opus 25, 1966:
Fri komposition, vars inspirationskälla var alla de inrapporterade optiska rymdfenomen som vid den här tiden kom från hela världen och engagerade många människor.

Tillbaka till musiklistan

© 2018 Ralph Lundsten