Ralph

Holiday in Heaven

Hawaiian Dreams, Opus 525, 1994.
Ralph Lundsten


Dags för ljufva sinnligheter!
Dansa, älska och lek,
känn Dig som den
eviga sjuttonåring
Du egentligen är…

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten