Ralph

MUMS

Musik Under Miljoner Stjärnor, 1967
Ralph Lundsten & Leo Nilson


LP-utgåvan MUMS (Musik under miljoner stjärnor), 1967.

MUMS – Musik Under Miljoner Stjärnor
Musik är ett slags fotografi av människans personlighet – en fråga om känsloöverföring med ljudet som kommunikationsmedel. Musik blir en förlängning eller fördjupning av vårt vanliga tal- och skriftspråk, den hjälper oss att uppleva fantastiska resor i fantasins värld, att lära känna tankar och idéer och ger inspiration för vårt dagliga liv.
Framförallt ger musiken en förhöjd livskänsla, vi tar del av ett abstrakt väsen, som i sig är ett stycke liv. Vi presenterar här elektronisk musik. Att som konstnär använda elektroniken är för oss det riktigaste sättet att spegla vår tid – en värld förändrad av just elektroniken.

Tre elektroniska ”pop”-stycken, opus 21–23, 1966):
I Central Park, New York, sommaren 1966, uruppförde Nam June Paik min och Leo Nilsons Tre elektroniska ”pop”-stycken.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten