Ralph

Prelude to the Future

Prelude to the Future
Opus 370, 1985
Ralph Lundsten


CD-utgåva 2003

Prelude to the Future

Visst är det härligt att leva,
att finnas till och ha ett medvetande!
Själen har fått en kropp och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom
har i Dig blivit manifesterad!
I Dig möts det lilla och det stora,
det ljusa och det mörka!
I Dig möts tid och rum, ande och materia!!
Genom Dig får evigheten en mening!!!
På Dig, käre livsvandrare, väntar oändligheten –
med oändligt tålamod!!!

Tillbaka till musiklistan

© 2019 Ralph Lundsten