Ralph

Ristningar

Opus 44, 1969.
Ralph Lundsten


Ristningar utgavs först på LP 1969. Ovan bild av CD-utgåva, 1988.

Kompositionen Ristningar är ett försök att på musikalisk väg levandegöra fornnordiska riter och stämningar. Ristningar var en balettkomposition för Riksteatern och koreograferades av Tyyne Talvo.

Mannen med elden. Att göra eld var en livsviktig handling i forntiden. Med eldens hjälp kunde man bl.a. skrämma bort vilda djur och laga mat. Det var viktigt för forntidsmänniskan att inte låta sin eld slockna.

Vallflickan är en känd figur i norden. Hon levde oftast flera mil från sin hemby på en fäbod, ensam med kreaturen. Hennes lockrop på boskapen är något av det mest fascinerande vi har i folkmusikväg.

Huldran är en sällsam myt, född och framlängtad av den ensamme skogshuggaren med sin dröm om kärleken och quinnan, om henne vars ögon är som en bottenlös brunn. Vars röst en porlande bäck och vars sköte är en brinnande eld. För huldran existerar inget förflutet, ingen framtid – bara ett skälvande nu!!!

Fågeljakten, en lurpassande jägare i fågelvärlden.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten