Ralph

En ruslig dröm

En ruslig dröm
Opus 665, 2017
Ralph Lundsten


Fotograf: Hans Gedda, 1972

En ruslig dröm

Nattens irrfärder leder oss in i en sällsam värld, där ljus och mörker samsas i en ohelig allians.

Tillbaka till musiklistan

© 2017 Ralph Lundsten