Ralph

Through a Landscape of Mirrors

Opus 52, 1970.
Ralph Lundsten


Ralph ställer ut sin synt Andromatic med ljusterminal.

Through a Landscape of Mirrors är musik till en utställning där man på ett stockholmsmuseum ville visa på både den visuella upplevelseeffekten av löpande band och mängden produkter som tillsammans bildar nya, oupplevda mönster.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten