Ralph

Drömmarnas tempel

Drömmarnas tempel
Opus 673, 2019
Ralph Lundsten


Drömmarnas tempel

Drömmarnas tempel

Vid en övergiven kyrka förvandlas vindens sus till en tidens ström, där röster och orgelbrus återklingar från tider som flytt.
Frid över minnet av denna kyrkoruin, som har givit tröst till så många och givit dem hopp om kärlek och evighet.

Må det i framtiden också finns ett drömmarnas tempel för sökare och drömmare, men som är befriad från all religiös belastning, åldriga riter och dogmer.

Ralph Lundsten
2019-06-03

Tillbaka till musiklistan

© 2019 Ralph Lundsten