MusikUtvald

Musik

Musikalisk verksamhet

Ralph Lundsten är Sveriges mest kända kompositör av elektronisk och synthesizer-musik och tillika innehavare av Andromeda.

Denna tekniskt och visionärt avancerade bild- och elektronmusik-studio, startade han som tidig pionjär 1959 och allt sedan dess har därifrån klingat egenartade och fascinerande musikaliska skapelser.

Ralph Lundstens musik är fantasifull och personlig och känns alltid igen genom sin stämningsskapande karaktär, även när den är insatt i olika sammanhang eller ger sken av någon tillfällig genretill-hörighet!
Ett drömmarnas och visionernas språk, där rytmisk pregnans, översiktlighet och sinnlig klangprakt är karaktäristiska egenskaper.

Ralph Lundstens musikaliska mångsidighet spänner från rena elektroniska kompositioner till stora blandade verk med körer, orkestrar och med musiker från olika musikgenrer. Här finner man allt från orgiastisk livsberusning till utflykter i jaglöshetens bortomvärld, hissnande upplevelser och förtrollade ögonblick, genom musikaliska resor i tid och rum, genom människans inre och yttre rymder, där sorg och glädje, skräck och skratt, lek och allvar förenas i ett allomfattande och försonande skimmer.

Finns det ett Fantasy Center i Sverige så ligger det i Saltsjö-Boo och heter Andromeda och utnämner man en fantasins vapendragare så heter han Ralph Lundsten. Och kanhända, när tidens tand på sitt vanliga grymma sätt gallrat i vår tids musik, så kommer en del av det som finns kvar att vara signerat av honom! Redan idag finns flera av hans verk i önskeklassikerutgåvor och fler lär det bli!

Ralph Lundstens musik finns dessutom i otaliga filmer, radio- och TV-program. Den framförs i olika konsertsammanhang och som stämningsskapande faktor till utställningar, ljudskulpturer mm. Ibland har musiken inspirerat andra konstnärer till att med den som utgångspunkt, skapa nya konstnärliga manifestationer: baletter, filmer, skulpturer, bildband och bildoperor mm.

Musikens magiska uttrycksfullhet och tredimensionella karaktär, har gjort den speciellt populär i sceniska sammanhang och man kan idag räkna upp till ett hundratal koreografiska uppsättningar till Ralph Lundstens musik, allt från TV-baletter och stora uppsättningar på operascener, till mindre sådana av fria grupper i lokala sammanhang.

Från och med maj 1984 var också Ralph Lundstens musik Sveriges röst i utlandet! Då bytte Sveriges Radios utlandssändningar sin 23 år gamla Alfvenska Midsommarvaka-signatur till: Ut i vida världen, ett tema ur 1:a satsen från Nordisk Natursymfoni nr 4 ”En Sommarsaga”.

Temat har presenterats i radio och TV som ”vår fungerande nationalsång” och vem skulle det vara bättre skickad att symbolisera Sverige och Norden i vår tid, än den svenske kosmopoliten Ralph Lundsten – han med rötterna djupt förankrade i den nordiska trollskogen och med huvudet långt ut i rymderna!!!

Blomlinje

Sfärernas tonsättare
Sfärernas tonsättare
Trollkaren 1973
1973
Ralph Lundsten 1983
1983
Affischer 2002
Affischer 19994, 1991, 2000
Balettkompositören Ralph Lundsten

Kosmisk Andakt 1997

Kosmisk andakt i Karlstad domkyrka, 1997

Någon har sagt att det går att dansa till all musik som skapats av Ralph Lundsten. Det äger nog sin riktighet, för musiken är gestisk och magisk, ger liv åt stillbilder och filmer, ger dansaren en känsla av tyngdlöshet och öppnar dörrar till inre och yttre rymder.

Det finns ett hundratal Lundstenska dans- och balettföreställningar, allt från operabaletter till fria dansgrupper. 1969 började samarbetet med Ivo Cramér och Tyyne Talvo och under många år därefter var Ralph Lundsten Riksteaterns- och Cramérbalettens huskomponist. Några kända verk från den tiden är kungabaletterna om Erik XIV och Gustav III, Ristningar, Nattmara och Fadervår. För TV komponerades Midnattstimmen med Hans Arnolds skräckscenografi och tillsammans med Lia Schubert och Jan van den Bergen tillkom Paradiset. Med koreografen Rolf Hepp och för Malmö Stadsteater (sedermera också till Rostock) gjordes rymdbaletten Universe och till Island och Unnur Guðjónsdóttir komponerades två balettmusikaliska verk, Gunnar på Lidarände och Isländska dansbilder.

Kungliga Teatern firade 1973 sitt 200-årsjubileum och för operabalettens festföreställning komponerades Strömkarlen (Nordisk Natursymfoni nr 1). Ett par år senare och för Oslo-operan tillkom balettmusiken Johannes og Anima (i Sverige känd som Johannes och huldran, Nordisk Natursymfoni nr 2).

Baletten Trolltagen (bygger på Nordiska Natursymfonierna 4 & 5) kallas numera för Norrbottens bygdespel och har allt sedan 1987 framförts varje sommar i Storforsen (Pite älvdal). Scenen hänger över den gamla flodfåran och vattnet rinner både under scenen och mellan de stenhällar som är publikens sittplats. Storforsens dans- och kulturförening räknar med att ca 75 000 personer hittills (2001) har sett på Trolltagen!!!

Balettbilder

T.v. AFS-festival i Solberga, Småland, 1986, t.h. Andromeda Angels
TrolltagenVisby 1995
T.v. Trolltagen i Storforsen, 1987, foto Eva Mehlin, t.h. FN:s årsfirande i S:t Nicolai ruin, Visby 1995.

Utgivna noter

Orkesterpartitur 1980

Pianonoter 1984

Orkesterpartitur 1986

Körnoter 1985

Körnoter 1986

Riddarfjärdsblues 1988

Orgelnoter 1995

Pianonoter 1995

Ett liv i synt 2001
Opus

PDF med opus från 1959 till 2020