KonstUtvald

Konstnärlig verksamhet

Konstnären Ralph Lundsten

Ralph har både haft egna utställningar och samarbetat med andra konstnärer i stora manifestationer. Här några bilder:

  1. Arkitekturutställningen Hej stad på Moderna museet 1966.
  2. Den immateriella processen, Konst-salongen Samlaren, Stockholm 1968.
  3. Foultitude på Louvren, Paris 1969.
  4. Holmia, en musikstyrd ljus- och ljudvägg för Stockholmsutställningen i Helsingfors 1969.
  5. Andromatic, ett tredimensionellt självlysande konstverk för Rikskonserter och Östersund 1969.
  6. På Galleri Leger i Malmö 1975, ställde Ralph ut sina elektroniska bilder, Ljuddar och Kärleksmaskinen.
  7. Datorkonst 1991
  8. Förslag till tygmönster 1999
  9. Kosmisk andakt, 1997
  10. Foultitude, affisch till Louvren, utställning 1969

Ralph Lundsten har förutom den musikaliska och filmiska verksamheten, gjort betydande insatser inom den mer traditionella konstnärsverksamheten, ibland genom egna manifestationer, ofta tillsammans med andra konstnärer och arkitekter.
Några kända exempel är Hej stad och Massor (Moderna Museet 1966 och 1968). Massor var också Sveriges bidrag till triennalen i Milano (1968) och visades på Louvren i Paris (1969) under namnet Foultitude. På Nationalmuseum (1968) och Museum of Contemporary Crafts i New York (1969) visades med stor framgång utställningen Feel it.

Musikmaskinen Andromatic visades på konstsalongen Samlaren (1968) i en utställning kallad Den immateriella processen. Ralph Lundstens Kärleksmaskin (med ljud och ljusstyrd Lundsten-målning), var i många år utställd på Pripps ölmuseum. Hjärtat sitter till vänster hette en annan utställning på Göteborgs Konstmuseum (1998), där Kärleksmaskinen ingick.

Senast Kärleksmaskinen var offentligt utställd, var på Livskärlek, Musikmuseet i Stockholm (2000). Det var museets andra utställning om Ralph Lundstens liv och verk (!), den första kallades Fantasin är en del av vår verklighet – en utställning om Ralph Lundstens musik (1991/1992).

Ljud- och ljusväggen Holmia för Stockholmsutställningen i Helsingfors (1969). Förutom ljud- och ljusväggen Andromatic II, hade Lundsten och Nilson komponerat invignings- och festivalmusik för Expo Norr (1969). Musiken framfördes från två över staden Östersund svävande ballonger!

New Media Zero, Ateljé Grafica i Malmö (1975), Musiken i bild, Södertälje konsthall (1975) är andra Lundstenska utställningar. Hans ljudskulpturerna Andromeda Amoroso och Andromedian Light visades på Liljevalls Konsthall (1982), mm. mm.

Förutom dessa nämnda utställningar har Ralph Lundstens musik använts av andra konstnärer i otaliga konst- och teknikutställningar. Där hänvisar vi till Musikmuseets Lundstensamling.

Ralph Lundsten erhöll 1967 på Parisbiennalen ett av de stora konstpriserna för EMS NR 1!!!