Ralph

Baletten Trolltagen

Balett, 1987
Ralph Lundsten

Baletten Trolltagen – som bygger på Nordiska Natursymfonier nr 4 ”En Sommarsaga” & nr 5 ”Trolltagen” – kallas nu för ”Norrbottens bygdespel”, och har allt sedan 1987 framförts varje sommar i Storforsen (Pite älvdal).

Scenen hänger över den gamla flodfåran och vattnet rinner både under scenen och mellan de stenhällar som är publikens sittplats. Storforsens dans- och kulturförening räknar med att hittills ca 100 000 personer har sett Trolltagen!!!

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten