Ralph

Dikter av Hélène Apéria

Opus 47, 1970
Ralph Lundsten


Anita Björk läser dikter av Hélène Apéria
till musik av Ralph Lundsten.

Hélène Apéria bad mig musiksätta hennes dikter. Eftersom jag inte tycker att dikt och sång passar ihop, bad jag den underbara poetissan Anita Björk att först läsa in dikterna och sedan skapade jag en musik, som både understryker orden men också tillför ännu en dimension.

Premiären var på Galerie Aesthetica 1970-02-14.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten