Ralph

Drömmarnas Landskap

Nordisk Natursymfoni nr 6 ”Drömmarnas Landskap”
Opus 500, 1992
Ralph Lundsten


För mig, född i den undersköna och trolska nordiska naturen, är det svårt att skilja på drömmarnas och verklighetens landskap.

Min sjätte Nordiska Natursymfoni heter därför ”Drömmarnas Landskap” och rör sig fritt mellan det inre och det yttre – det sagovackra nordiska landskapet blandas kärleksfullt med den drömda världen. I satsen Där somrar bo, får vi följa med en fjärils dans över en blommande sommaräng, med dofter, färger och livets ljufliga mångfald.

Följ med på glömda stigar till fantasiens bortomvärld, till drömmarnas och oändlighetens landskap.
Där finns ingen tid, inga rumsbegränsningar, där klingar alla väderstrecks strängar i en tidlös symfoni. Där återfinner Du barndomens vår, ungdomens heta somrar, höstens färgsprakande skönhet och vintertidens förklarade mognad. Där finns alla de liv Du levt och alla de liv Du drömt om att leva.

Där i det ljusa töcknet skymtar också Dina ofödda drömmar och Dina nästa liv – bortom bortom finns alltid ett nytt bortom…

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten