Ralph

Elektroniskt 60-tal

Opus 27/31, 1968.
Ralph Lundsten och Leo Nilson
Opus 40, 1969.
Ralph Lundsten


Elektronisk bild skapad av Ralph Lundsten, 1969.

Lyckomusik, opus 27, 1968 (Ralph Lundsten, Leo Nilson)
En fri och drömsk liten komposition från 1968.

Mizar, opus 31, 1968 (Ralph Lundsten, Leo Nilson)
Detta är namnet på den dubbelstjärna, vars visuella effekter inspirerade till denna komposition.

Energy for a Biological Computer, opus 40, 1969
Detta opus var tänkt som en energigivande, musikalisk ”hjärnmassage”. Dessa varierade tonmönster kan ge en vilokänsla från dagsaktuella tankar och problemlösningar, inte olikt den effekt meditatörer kan uppnå.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten