Ralph

Fadervår

Opus 67, 1971
Ralph Lundsten

Inspirationskälla för den musikaliska bönen Fadervår har varit Tor Andraes bok med samma namn. Från denna hämtade Ralph Lundsten verkets disposition – bönen Fader vår är en sammanställning av ett anrop och sju korta böner. De tre första utgör trosbekännelsen, de återstående fyra är böner om bröd och syndfrihet. I Fadervår framlägger Ralph Lundsten en åskådning där tron inte bygger på de dogmatiska grundsatserna utan är en medmänsklig angelägenhet, underverken avmystifieras och förvandlas till fattbara, psykologiska fenomen. Det är inte Gud och hans gärningar som står i centrum – det är den bedjande människan. Gudsbeviset är hennes outsläckliga behov av tro. Fadervår-musiken präglas av en sublim enkelhet, är märkligt lättillgänglig och starkt suggestiv. Verket är ett av de senare årens mest betydande tillskott både till den religiösa repertoaren och elektronmusikgenren.

Carl-Gunnar Åhlén

Anrop – Fader vår som är i himmelen: Anrop i nöd. Åskan symboliserar ångesten och fågelsången den ”himmelska kontaktkänsla” som bönen kan ge.

Bön 1 – Helgat varde ditt namn: Den första bönen är en hymn till vardagen, till arbetet – den bultande hjärtrytmen. I bönen uppmanas också människan att inte glömma ”gudskontakten” i vardagslivet.

Bön 2 – Tillkomme ditt rike: Musikens horisontlinje markerar evighetsperspektivet: släkten komma, släkten gå.

Bön 3 – Ske din vilja: En sörjande vid båren; de dova slagen påminner om dödens oundviklighet, orgeln manar till försök att leva vidare, medan körens osaliga inte orkar längre, de är de otröstliga.

Bön 4 – Vårt dagliga bröd giv oss idag: I denna bön om dagligt bröd flyter körens mumlande samman till en enda hungrande världsröst, ackompanjerad av ironiska harpklanger.

Bön 5 – Förlåt oss våra skulder: Den inre friden skildras av flöjten som en tyngdlös pastoral.

Bön 6 – Inled oss icke i frestelse: Den heta, pulserande beatmusiken avlöses av en senkommen och inte helt allvarligt menad bön om befrielse från frestelsen.

Bön 7 – Fräls oss ifrån ondo: Inferno – ett ondskefullt kaos som tonar ut under dödsklockornas dova klämtande.

Amen: Ekosvävande, himmelskt vackert och avlägset hörs en gosskör sjunga hela bönen Fader Vår. Under ett oändligt ”fastfruset” Amen brakar ”himmelens alla åskor lös” tillsammans med dånande kyrkklockor. Ett återeko av den krigiska, mörka åskan, som här, klämd mellan körens Amen och ljust ringande klockor, blir transformerade till en positiv makt. Här antyder Ralph Lundsten en möjlighet för människan att med egen kraft förverkliga det som hon i bönen har bett om, att vända det onda till det goda.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten