Ralph

Hyper-Technical Touch

Hyper-Technical-Touch

Opus 602, 2003
Ralph Lundsten

Hyper-Technical Touch

En dag ringde en Stupesonikaproducent och frågade om jag inte hade outgivet material av Andromatisk Lundstenkaraktärer. Här är svaret – skyll Er själva om Ni lyssnar…

Nämnas bör dock att Spacescape bygger på ljud från universum.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten