Ralph

Innercity Funk

Opus 167, Horrorscope, 1979
Ralph Lundsten

Shakedown, You think you know (2001).

Innercity Funk, skapad av Shakedown, är baserad på Lundstens Horrorscope från 1979.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten