DiskografiUtvald

Joy & Light

Joy & Light
ACD 40 Joy & Light

VID UNGDOMENS KÄLLA (AT THE FOUNTAIN OF YOUTH) op. 584 2002 Time: 23’40’’
AV SOMMAR FÖDD (OF SUMMER BORN)
BARNDOMSLANDET (THE LAND OF CHILDHOOD)
DÄR LYCKAN BOR (WHERE HAPPINESS DWELLS)
I KÄRLEKENS VÅR (IN THE SPRING OF LOVE)
EN GAMMAL DAGBOK (AN OLD DIARY)
SVUNNEN LYCKA (LOST HAPPINESS) Listen

THE SYMPHONY OF JOY op. 520 1994 Time: 15’47’’
THE SINGIN BELLS OF LOVE
IN THE LAND OF DISTANT DREAMS
THE JOY OF BEING Listen

THE REMEMBERING CASTLE 1981
DREAMLIGHT (from THE SYMPHONY OF LIGHT) 1994
MÅNSILVRAD NATT (MOON-SILVERED NIGHT) 2003
DEN HIMMELSKA FRIDENS ÄNGD (THE REGION OF HEAVENLY PEACE) 1979

THE SYMPHONY OF LOVE op. 371 1986 Time: 14’ 14’’
DREAM
DESIRE
DIVINENESS

UT I VIDA VÄRLDEN (OUT IN THE WIDE WORLD – Radio Sweden Theme) 1982

VID UNGDOMENS KÄLLA
är en musikalisk tidsresa, fylld av ljusa och vemodiga minnen från den tid då det lilla barnet börjar upptäcka och utforska sin värld.
Många påstår att deras barndom alls inte var lycklig, men kanske är det är först i vuxen ålder man förstår vad som är livsljus! Även om det i ens uppväxttid fanns både problem och besvikelser, finns ändå en myckenhet av ljusa och varma minnen. En del av dessa är säkert skapade av barnets förmåga att drömma fram sin egen önskevärld – om hur livet borde vara! Att drömma är att skapa och drömmar kan för det lilla barnet vara lika verkliga som den vuxnes förenklade verklighetstolkning.
Lyssna på musiken och följ med på denna resa till barndomens värld! Slut ögonen och låt det förflutna tona fram och levandegöras i Ditt inre – minns ett skratt, en doft av sommaräng, en gammal sagobok, röster och figurer från landet Längesen. I minnets oändliga värld återser vi även de nära och kära som vandrat bort i tidens dimhöljda land. Bortom bortom finns alltid ett nytt bortom och i denna kosmiska trädgård möts vi alla igen…

Ralph Lundsten i maj månad, anno 2002

Visst är det härligt att leva, att finnas till och ha ett medvetande!
Själen har fått en kropp och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom har i Dig blivit manifesterad!
I Dig möts det lilla och det stora, det ljusa och det mörka!
I Dig möts tid och rum, ande och materia!!
Genom Dig får evigheten en mening!!!
På Dig, käre livsvandrare, väntar oändligheten –
med oändligt tålamod!!!

Ur boken LUSTBARHETER av Ralph Lundsten

AT THE FOUNTAIN OF YOUTH
is a musical journey in time, replete with light-hearted and melancholy memories of the time when the tiny child begins to discover and explore its world.
Many say that their childhood was not happy, but perhaps we do not discover the light of life until we reach adulthood! Even if there are problems and disappointments as we grow up, we nevertheless gather a fund of bright, warm memories. Some of these are surely created through the child’s ability to imagine its own dream world – about how life should be! To dream is to create, and for the young child dreams may be as real as an adult’s simplified interpretation of reality.
Listening to the music you can follow along on this journey to the world of childhood. Close your eyes and let the past come to life within you. Remember a laugh, the scent of a summer meadow, an old fairy tale, voices and figures from the Land Long Ago. In the infinite garden of the memory we can see again those near and dear to us who have wandered away into the mists of time. Beyond there is always a new beyond, and in this cosmic garden we all meet again…

Ralph Lundsten, May, 2002

Yes, it is wonderful to be alive, to exist and have consciousness!
The soul has a body and the body a soul!
The incomprehensible richness of life is manifest in You!
The great and the small, the light and the dark, meet in You!
Time and space, spirit and material, meet in You!
Eternity gains meaning through You!
For You, dear wanderer in life, eternity awaits –
with infinite patience!!!

From the book LUSTBARHETER (Pleasantries) by Ralph Lundsten.

THE SYMPHONY OF JOY Tillägnades FN i samband med 50 – årsfirandet 1995
THE SINGING BELLS OF LOVE: I kärlekens och den sorglösa ungdomens tid (In the time of love and carefree youth).
IN THE LAND OF DISTANT DREAMS: I de skapande drömmarnas värld (In the world of flowering dreams).
THE JOY OF BEING: Lyckan att finnas till och ha ett medvetande – varandets ofattbara glädje (The joy of existence and of having a consciousness – the immeasurable joy of being)!!!

UNITED NATIONS
50 years

The United Nations Organization, UN in our everyday language, was founded in the summer of 1945 in San Francisco, after World War II and on the shattered results of the post-World War I League of Nations. The UN charter starts with ”We the peoples of the World…”
The dream of a united World, and a resolve that conflicts be settled by negotiation and never again on the battlefield, made this effort toward world unity possible. Many ”minor” wars have since erupted, but luckily so far no more global wars, and in an increasing number of instances the UN has been called upon to play an important mediating role, especially beginning with the courageous initiatives of Secretary General Dag Hammarskjöld, who largely contributed to the influence and importance of the UN.
We live in an age of simultaneous globalization and fragmentation of political, economic and social structures. In the long run, traditional boundaries may dissolve, and the best of cultural, spiritual and geographical diversity may form the basis for a better global existence. We will remain as free individuals, in harmony with other free individuals – learning that plurality and diversity are among our greatest assets. That day, the UN will become the United Neighbourhood Organization – UNO.
With this perspective, the present Compact Disc, and especially the Symphony of Joy which it conveys, is a gift to the Friends of the United Nations (FUN) from me, and from FUN to the UN on the occasion of its 50th anniversary – a celebration of Joy, love, and creative dreams, making possible a happy global humanity in the midst of a universe without limits.
Ralph Lundsten

THE REMEMBERING CASTLE: Betänk, vad ett gammalt slott kan berätta om gångna tider, om storhet och förfall, om ensamma jungfrur och plåtbeklädda män. Följ med på denna exkursion till en gammal borg, som ruvar på många århundradens hemligheter… (Imagine what stories an old castle can tell about time past, about greatness and decay, about lonely virgins and tin-plated men. Follow along on an excursion to and old castle which nurses the secrets of centuries).
DREAMLIGHT (from THE SYMPHONY OF LIGHT): I drömmarnas och minnenas trädgård (In the garden of dreams and memories).
MÅNSILVRAD NATT (MOON-SILVERED NIGHT): Månen strör silver i vatten och ger själen ro (The moon scatters silver in the water and grants peace to the soul).
DEN HIMMELSKA FRIDENS ÄNGD (THE REGION OF HEAVENLY PEACE – from PARADISE SYMPHONY)

T H E S Y M P H O N Y O F L O V E
DREAM: Kärleksdrömmar och bävan… (Dreams of love and trembling…).
DESIRE: Kärlekslängtan och åtrå… (Longing for love and desire…). DIVINENESS: Kärlekens fulländning och fullbordan! (The perfection and fulfilment of love!).
THE PATH OF THE SOUL: Den vandrande själen – vägsjäl (The wandering soul at the crossroads).
UT I VIDA VÄRLDEN (OUT IN THE WIDE WORLDS). Radio Sweden Theme, from NORDIC NATURE SYMPHONY NR 4 ”A SUMMER SAGA”

Ralph Lundsten – en själens vagabond

Ralph Lundsten är Sveriges internationellt mest kända tonsättare. Han är också filmare, konstnär och författare! Bor i rosa sagoslott vid Skurusundet, där även bild- och elektronmusikstudion Andromeda finns.
Det är svårt att sammanfatta renässansmänniskan Lundstens breda konstnärliga verksamhet! Under hela 60-talet var han också vår mest prisbelönte kortfilmare med bl a Filminstitutets kvalitetspris fyra år i rad! Konstnären Lundsten fick stora Biennalpriset i Paris 1967 för EMS NR 1, en bild/ljudkomposition som då var Sveriges Radios första samkomponerade bild/ljudprojekt.
Förutom egna utställningar har han också medverkat i Hej Stad på Moderna museet 1966, Feel It på Nationalmuseum 1968, i Contemporary Crafts i New York, Biennalen i Milano 1968, Triennalen i Paris 1969 m.m. Hans Kärleksmaskin (spelbar genom hudkontakt) har varit utställd på många museer och gallerier. Till hans välbekanta Andromedastudio kommer otaliga besökare och får bl a bekanta sig, förutom med Kärleksmaskinen, världens äldsta synthesizer med polyfoni och sequencer! Musikmuseet har redan haft två utställningar över Lundstens liv och verksamhet, Fantasin är den del av vår verklighet,1991 och Livskärlek, 2000 och de hoppas på att få göra Ralph Lundstens konstnärshem och musikstudio Andromeda till ett eget museum! Hans barndomshem i Ersnäs, Norrbotten är redan ett sådant och heter Ralph Lundstengården.
Två engelska musikforskare besökte 2001 Sverige, för att skriva en bok om alla europeiska tonsättares minnesmärken och museer. De valde att i Sverige endast besöka och skriva om Alfvén i Dalarna, Peterson-Berger i Jämtland, Ralph Lundstengården i Norrbotten och Bellman i Stockholm!!! De visste då inte att Lundsten fanns i livet, så nu blir han den enda levande tonsättaren i hela detta lexikon!
Ralph har också en fan club – ANDROMEDA FAN SOCIETY – med 2000 medlemmar, egen tidning och egna festivaler. Ralph Lundstens första ”Sommarprogram” i radion 1981, blev så populärt att denna fan club bildades till de Lundstenska tonerna och tankegångarna. 1981 års sommarprogram och de två följande, 1984 och 1989, tillhör Sveriges Radios största succéer och sommarkåserierna finns också utgivna i boken Lustbarheter.
Mest känd är Ralph Lundsten dock för sin personliga musik, som resulterat i drygt 600 opus, utgivet på 91 skivor (!), musik till 100 baletter, verk för Operan, Dramaten, Rikskonserter, Riksteatern, Radio & TV m.m. Musikpris av Gaudeamus i Holland, Schwingungen Preis (elektronmusikens ”Oscarspris”) i Tyskland m.m. FN-symfonin och Ralph Lundstens hyllningstext till FN, framfördes och lästes upp vid 50-årsjubileet i San Francisco 1995 och det resulterade till att han blev utsedd till och invald i London Diplomatic Academy som ”Composer & Cultural Ambassador” (kulturambassadör för Luleå var han redan tidigare)!!!
Bland de mer kända verken finns förutom FN-symfonin The Symphony of Joy även 7 natursymfonier: Strömkarlen (för Stockholmsoperans 200-årsjubileum 1973), Johannes och huldran (balett på Oslooperan 1975), En midvintersaga (som årligen spelas i Storkyrkan vid jultid), En sommarsaga (innehåller bl a det tema som är Radio Swedens signatur – ”vår fungerande nationalsång” – och som i Guinness rekordbok är utsedd till världens mest spelade melodi), Trolltagen (årlig balett vid Storforsen och som kallas Norrbottens bygdespel), Drömmarnas landskap och Årstiderna. Därutöver bör nämnas musiken till Beppe Wolgers Godnattstunden, Music for Relaxation and Meditation, som används på sjukhus och i terapier för att häva ångest och ge livsglädje. Ralph Lundsten komponerar alltså personlig och fantasifull musik som ger livskvalitet och ro för själen – men i opuslistan finns också humoristiska och avancerade kompositioner.
Han är en kreativ, aktiv och kärleksfull livsdyrkare, en skapande ande i sin rosa villa och han har nog, som han själv formulerat det, ”fötterna på jorden men huvudet bland molnen”. Lundsten är paradoxalt nog alltid kontroversiell, går sin egen väg och har alltid sagt vad han tyckt – samt skrivit musik som människor kan höra på! Han uppfattas av många makthavare och mindre framgångsrika kollegor som svårplacerad i det alltför uppspaltade musiklivet. Må han nu själv få ett ljust liv och det stöd och den erkänsla som svenskt musik- och kulturliv aldrig givit renässansmänniskan Ralph Lundsten!!!

Lars Tilling, dirigent, tonsättare och TV-producent: Musikspegeln