Ralph

The Symphony of Love

The Symphony of Love, opus 371, 1986
Ralph Lundsten


Bild: Diana Lundsten

Dream: kärleksdrömmar och bävan…

Desire: kärlekslängtan och åtrå…

Divineness: kärlekens fulländning och fullbordan!

The Symphony of Love uruppfördes 1986-09-06 under titeln Suite Amoroso i en poesiföreställning hemma hos Ralph Lundsten. Stående på Lusthusets veranda så framförde Tomas Tranströmmer, Stig Larsson, Heidi von Born, Karl Wennberg, Bengt Emil Johnson med flera sina egna dikter. En poetisk högtidsstund – något att bevara i sitt minne!

Tillbaka till musiklistan

© 2018 Ralph Lundsten