Ralph

En liten lustbar svit

En liten lustbar svit samt andra oförklarligheter
Opus 664, 665, 673, 674, 675, 2016–2020
Ralph Lundsten

En liten lustbar svit
När Studio Andromeda i maj 2014 försvann från den Lundstenska världen och skänktes till Musikmuseet, trodde jag att det var slut med dryga 50 års glädjefyllt och lyckosamt komponerande – men icke så, skaparlusten den pockade allt på igen…
Sviten inleds med En ruslig dröm (2017), I denna ljufva tid, Lustmarsch och Mellan dröm och dårskap och sist följer Solskimrande stunder (2020), Drömmarnas tempel (2019) och Vinglätta tankar (2020).


Fotograf: Hans Gedda, 1972

En ruslig dröm
Nattens irrfärder leder oss in i en sällsam värld, där ljus och mörker samsas i en ohelig allians.

Blomlinje


Solskimrande stunder

Livet sjunger när man genom solen upplever naturens härlighet!

Drömmarnas tempel
Vid en övergiven tempel förvandlas vindens sus till en tidens ström, där röster och orgelbrus återklingar från tider som flytt.
Frid över minnet av denna ruin, som har givit tröst till så många och givit dem hopp om kärlek och evighet.

Må det i framtiden också finns ett drömmarnas tempel för sökare och drömmare, men som är befriad från all religiös belastning, åldriga riter och dogmer.

Ralph Lundsten
2019-06-03


Vinglätta tankar
En dag när vinden susade i trädkronorna och fick löven att dansa i rymden, då kändes livet fullt av kraft och mening. Naturens oändliga skönhet gav vandraren en stund av glädje över alltets existens.

Ralph Lundsten
2020-02-21

Tillbaka till musiklistan

© 2016–2020 Ralph Lundsten