Ralph

En liten lustbar svit

En liten lustbar svit
Opus 664, 2016
Ralph Lundsten

När Studio Andromeda i maj 2014 försvann från den Lundstenska världen och skänktes till Musikmuseet, trodde jag att det var slut med dryga 50 års glädjefyllt och lyckosamt komponerande – men icke så, skaparlusten den pockade allt på igen… Framför min dator och med endast en liten, enkel synt, har denna lustfyllda svit kommit till den digitala världen i maj 2016 – välkommen!!!

Förvisso är tiden mellan hägg och syren en ljuflig tid och vi borde nog alla gå på en lustbar tur! Kanhända hamnar vi då någonstans mellan dröm och dårskap – i så fall, må så ske!!!

Tillbaka till musiklistan

© 2016 Ralph Lundsten