Ralph

Meetings

Opus 583, 2002
Ralph Lundsten


Bild av Gustave Doré, bearbetad av Ralph Lundsten

Någonstans i den oändliga rymden, finns måhända en tidlös mötesplats för färdiglevda och resenärer på väg – en kosmisk träffpunkt för alla sällsamma livsformer från alla ofattbara dimensioner!

Ralph Lundsten, vid kosmiskt vägsjäl

Tillbaka till musiklistan

© 2018 Ralph Lundsten