Ralph

Mindscape Music

Opus 478 & 479, 1991
Ralph Lundsten


Bild av originalutgåvan, 1991

Min dröm har varit att skapa rena musikaliska tillstånd, som skänker vila och harmoni till den stressade och är en meditativ inspirationskälla för själens resenärer!

Dessa melodilösa kompositioner blir till balsam för själen, genom sin kärleksfulla oändlighetsatmosfär.

Rogivande musikaliska tillstånd kan både öppna för en förhöjd och glädjefylld livskänsla, men också skapa en inre försonande stillhet – en känsla av frid, bortom världens larm.

I vår nutida miljö finns ingen tystnad. Gatubullret i den yttre miljön är så starkt att även miltals utanför en stad hörs samhällets störande brus. I den inre miljön finns allt från tickande klockor till massmediala störningsljud – lägg därtill den rytmiska ljudtortyr som förföljer oss överallt, i affärer och restauranger, i parker och på badstränder…

Även om denna komposition Drömvågor spelas med en relativt låg lyssningsnivå, så försvinner vardagens störningsljud och den inre koncentrationen höjs! Lyssnar man dessutom i hörlurar och har ögonen slutna, då svävar man i den oändliga rymden.

I detta musikaliska tillstånd händer ibland undret: tid och rum, ande och materia blir ett och odelbart. Din själ öppnar sig, möter evighetens ljus och likt vårblomman som väcks av solen, knoppas och blommar den försonande och förlösande livskärleken!!!

Säger härmed Ralph Lundsten, Andromedar och Stjärnguide.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten