Ralph

Musik & Poesi

Opus 614, 2004
Ralph Lundsten

ADA59

Prelude to the Future:

Visst är det härligt att leva,
att finnas till och ha ett medvetande!
Själen har fått en kropp och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom
har i Dig blivit manifesterad!
I Dig möts det lilla och det stora,
det ljusa och det mörka!
I Dig möts tid och rum, ande och materia!!
Genom Dig får evigheten en mening!!!
På Dig, käre livsvandrare, väntar oändligheten –
med oändligt tålamod!!!

Sommarlängtan:
Näckrosen, denna skogssjöns vattenpärla och den mörka tjärnens ljusbärare, är ett märkligt exempel på livets komplexitet.

Långt nere i dyn finns roten, livssändaren och blommans själ. Från den och genom vattnet växer en stängel, uppåt mot ljuset. När strået når vattenytan då händer undret: livet förverkligar sig i den ljuvaste av blommor som öppnar sig mot solen. Ett flerdimensionellt under har skett!

Så ock människan. Likt näckrosen kommer vi från det okända djupet och blommar upp mot samma sol. Manifesterade av samma kosmiska kraft, gnistrar vi av liv och lust, skrattar mot ljuset och famnar livet.
I hur många dimensioner lever människan och från var kommer hennes rottrådar?

På hösten vissnar näckrosens blomma och stängel, på livets höst kroknar människan och hennes hölje upplöses.
När det gäller näckrosen vet vi, utan att förundras, att någonstans i djupet finns ju roten kvar och när våren nalkas sänder roten en ny stjälk mot den blommande solen. Den gamla blommans själ i en ny skrud!

Kära människobarn, var så säker att samma eviga och kärleksfulla livslagar också gäller för vår själ! Dess längtan efter fysisk existens och kroppslig vår, sänder samma skapande lust efter ett nytt liv i en ny kropp.
Den gamla själen får en ny boning och går med nya minnen mot nya liv. Om och om igen blommar både näckrosen och människan, för att i en kosmisk trädgård, någon gång, någonstans, bli ett med ljuset!

Barndomslandet
Nu är det dags att ta Er med på en musikalisk resa till ungdomens källa – en tidsresa, fylld av ljusa och vemodiga minnen från den tid då det lilla barnet börjar upptäcka och utforska sin värld.

Många påstår att deras barndom alls inte var lycklig, men kanske är det är först i vuxen ålder man förstår vad som är livsljus! Även om det i ens uppväxttid fanns både problem och besvikelser, finns ändå en myckenhet av ljusa och varma minnen. En del av dessa är säkert skapade av barnets förmåga att drömma fram sin egen önskevärld – om hur livet borde vara!

Att drömma är att skapa och drömmar kan för det lilla barnet vara lika verkliga som den vuxnes förenklade verklighetstolkning. Den lilla människan är på vingliga och nyfikna ben på väg mot en okänd framtid.

Lyssna på musiken och följ med på denna resa till barndomens värld!
Slut ögonen och låt det förflutna tona fram och levandegöras i Ditt inre – minns ett skratt, en doft av sommaräng, en gammal sagobok, röster och figurer från landet Längesen. I minnets oändliga värld återser vi även de nära och kära som vandrat bort i tidens dimhöljda land.

Bortom bortom finns alltid ett nytt bortom och i denna kosmiska trädgård möts vi alla igen…

Trance-action:
Tidlösa stunder, ögonblick av evighet!
Om man tänker noga efter – vilka stunder av ens liv har egentligen givit stora och bestående intryck, vilket eller vilka ögonblick skulle man helst vilja återuppleva?

Är det månne yttre framgångar eller roliga partyn – knappast! Eller kanske den första förälskelsen, jordenruntresan eller när Du fick Din nuvarande position – med löneförhöjning? Nja, knappast det heller!

Den fulländade stunden är en lika oberäknelig som sällsynt gäst, och dess närvarliga plötslighet i en till synes helt alldaglig situation överraskar oss med sin oerhörda existensglädje och sanslösa lycka! Låt mig berätta om en sådan här stund av evighet och lycklig harmoni!

För många, många år sedan låg jag på en soffa och tittade på en gardin som svängde för vinden i det öppna fönstret. Inget märkvärdigt med det, jag har alltid haft en nära och bra relation med soffor, och gardiner som böljar för vinden är betraktbarare än de flesta svenska TV-program – för att nu ta till ordentligt…
Just den här soffan var ytterst ordinär och bar uppenbara spår av ägarens dåliga ekonomi – inte heller den förut nämnda gardinen som svängde för vinden skulle ha väckt avund hos läsaren av ”Sköna Hem”…
Med andra ord: jag var ung och jag var fattig, men soffan var allt min och den stod i min första, ägandes bostad! Ingenting störde mig denna högst ordinära dag, ingen eller inget krävde min uppmärksamhet, utan soffan och jag kunde ägna oss åt våra respektive roller! Utan att vara speciellt trött låg jag bara där i en vilsam pose, med händerna under huvudet och ögonen förlorade i fjärran genom gardinens mönstrade vithet…

Då plötsligt hände det oförklarliga!!!

Gardinen var inte längre en gardin; i solen och vindens famn blev den ett himmelssegel, som förde fantasins farkost framåt, utåt, i ett oändligt universum!!
Själv blev jag tyngdlös och svävade i en ocean av glädje och kosmiskt ljus!!
För en kort stund fick jag del av fulländningen, av varats ofattbara skönhet!!
I ett kort ögonblick förstod jag allt som dessförinnan varit fördolt…
För en mycket kort stund var jag livet – och dess förklaring!!!

Sedan blev gardinen gardin igen… Visserligen en sådan som solbelyst lekte i vinden en härlig sommardag, men den var inte längre ett himmelssegel och jag var jag igen – ett från evigheten avgränsat medvetande, som för en kort stund fått hemlig information från en fördold värld!

Kära ni läsare, slut nu era ögon och sjunk in i den transcendentala musik, som är mitt musikaliska minne av denna händelse!
Kanske kommer då också ni att för en kort stund föras till det gränsland där allt kan hända!
Må ni finna den fördolda värld som bara mycket sällan lyfter sin slöja och visar på vad livet kan vara – när det vill sig…

Star of my Destination
Star of my Destination är sista kompositionen på denna utgåva och samtidigt vill jag nu avsluta dessa tankar och tacka för trevligt sällskap!
Fortsätt att drömma och längta och bli en själens vagabond. Upplev alla de sällsamheter, som tillvaron skänker De i anden fria!

Ovanför oss gnistrar miljoner stjärnor och minner om oändligheten och under våra fötter finns den varma jorden – vårt gemensamma hem.
I hjärtat sjunger glädjen över det brus av liv och jordisk skönhet som finns överallt – om man tittar efter förståss…

Tänk på att i varje människa Du möter finns en sökande själ och en bit oändlighet!
Hos människan finns i sanning den upptäckarglädje, vilket ger den erfarenhet och livsinsikt som behövs för den fortsatta färden!

Därför, bli en själens vagabond!!!

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten