DiskografiUtvald

Johannes & huldran, Strömkarlen

Johannes & huldran, Strömkarlen
ACD 42 (2003)
Nordisk Natursymfoni nr 2 ”Johannes och huldran” op. 99, 1975
(Nordic Nature Symphony No 2 ”Johannes and the Lady of the Woods”)

Skogen vaknar (The Forest Awakens)
I drömmarnes år (In the Year of Dreams)
Fågelsträck (Flight of the Birds)
Oväder (Storm)
Vaggsång (Lullaby)
Huldran kallar i sommarnatten (The Lady Calls in the Summer Night)
Den förtrollade skogen (Enchanted Forest)
Och det blev höst (And Autumn Came)
Begravning (Funeral)
Lovsång (Song of Praise)

Nordisk Natursymfoni nr 1 ”Strömkarlen” op. 75, 1972
(Nordic Nature Symphony No 1 ”The Water Sprite”)
Näcken och den nedförda jungfrun (The Sprite and the Maiden)
I landet längesen (In the Land Long Ago) Listen
Guldvingedans till blåklocksklang (Golden Wings and Bluebells)
I svartforsens virvlar (Whirling Black Rapids)
Upptåg i sommarhagen (Pageant in the Summer Landscape)
Skogsfruns dans (Dance of the Wood Spirit)
Den förtrollade tjärnen (The Bewitched Pond)
Bäckahästpolska (The Brook Horse Polska)
Älvaspel (River Playing)

Nordisk Natursymfoni nr 2 ”Johannes och huldran” var en fri komposition, som sedermera koreograferades och uruppfördes 1975 som balett på Oslo-operan.
Här handlar det om skogens väsen och kärleken mellan en huldra och människoynglingen Johannes. Kärlekssagan har många bottnar och handlar också om förhållandet mellan människa och natur och om det ändliga och oändliga – i denna saga är kärleken oändlig i tid och rum!!!
OBS! Sagan finns även inläst av Max von Sydow på en egen CD och med musikbakgrunder från de nordiska natursymfonierna.
Nordisk Natursymfoni nr 1 ”Strömkarlen” komponerades till Stockholmsopransoperans 200-årsjubileum 1973. Tanken var att levandegöra den nordiska folktron och i denna balett av Ivo Cramér handlade det om rån och väsen som tillsammans med människan lever i naturen.