DiskografiUtvald

Ralphinated Symphonies


ACD 45 Ralphinated Symphonies
Nordisk Natursymfoni nr 6 ”Drömmarnas Landskap” op. 500, 1992
(Nordic Nature Symphony No 6 “Landscape of Dreams”)
En solsaga (Sun Saga)
Glömskans skog (Forest of Forgetting)
Där somrar bo (Song of Summer)
Lyckolegend (Legend of Joy) Listen

Havssymfonin op. 499 1992:
(Sea Symphony)
Legend of the Sea
In the Ocean of Dreams
Coral World
Lycksalighetens ö (The island of Bliss)

Vid havet (By the Sea)
In the Cosmic Ocean
I Havsfruns rike (In the Empire of the Mermaid)

Nordisk Natursymfoni nr 6 ”Drömmarnas landskap”
Det dröjde hela åtta år, till 1992, innan denna sjätte natursymfoni blev komponerad. Här klingar alla vädersträcks strängar i en tidlös symfoni! En hyllning till solen, storskogen och sommarängarna och i satsen Där somrar bo, kan man likt en drömd fjäril sväva över sommarängen, i en oändlig värld som sjuder av liv, dofter och färger. Sista satsen Lyckolegend med sin sälla lyckokänsla tillhör de mest omtyckta av mina kompositioner.
Havssymfonin
Sagornas hav, drömmarnas hav – vattenvärldens sällsamma skönhet och drömmen om lycksalighetens ö…
Ljusa hav som drömde oss, djupa hav som födde oss.

Nordic Nature Symphony No 6 “Landscape of Dreams”
For me, born amidst the enchanted beauty of Nordic nature, it is difficult to distinguish between the landscape of reality and that of dreams.
This is why I call my sixth Nordic Nature Symphony “Landscape of Dreams”. It moves freely between the inner and outer worlds – the Nordic landscape, beautiful as in legend, blends lovingly with the world of dreams.
Travel with me along forgotten paths to the fantasy world of beyond, to a landscape of dreams and infinity.
There you will find no limits of time and no confinement of space – the strings of the universe echo in a timeless symphony.
There you will find the springs of childhood, the hot summer of youth, the colourful beauty of autumn and the transfigured maturity of winter.
There you will find all the lives you have lived and the lives you have dreamed of living.
There through the light haze, you will also glimpse your unborn dreams and your next life – beyond the beyond there is always a new beyond…
Sea Symphony
The sea of legends, the sea of dreams – the singular beauty of the watery world and the dreams of finding the Island of Bliss…
Bright seas that dreamed us, deep seas that dreamed us, bore us.