Ralph

River of Time

“Symphony to the Wonders of Life”
Opus 659, 2012
Ralph Lundsten

Visst är det härligt att leva,
att finnas till och ha ett medvetande!
Själen har fått en kropp och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom
har i Dig blivit manifesterad!
I Dig möts det lilla och det stora,
det ljusa och det mörka!
I Dig möts tid och rum, ande och materia!!
Genom Dig får evigheten en mening!!!
På Dig, käre livsvandrare, väntar oändligheten –
med oändligt tålamod!!!

Ralph Lundsten

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten