Ralph

En försåtlig serenad

En försåtlig serenad
Opus 669, 2018
Ralph Lundsten


En försåtlig Ralph

En försåtlig serenad

Må denna serenad ge Dig välbehag och rofylldhet. Den vill alls ingenting och uppnår heller just ingenting – eller vad tänker Du käre lyssnare???
I varje fall lägger sig serenaden till ro efter tre långa minuter och därtill femton hela sekunder
– alltid något…

Tillbaka till musiklistan

© 2018 Ralph Lundsten