Ralph

Shangri-La

Opus 81, 1973
Ralph Lundsten

Shangri-La

Någonstans i Tibets snöhöljda och otillgängliga berg lär det finnas en grönskande, underbar dalgång med ett kloster, vars namn Shangri-La har blivit symbolen för och drömmen om paradiset på jorden. Människorna lever där i lycklig endräkt, bl.a. genom att inte ställa för stora krav på livet, sig själva eller på varandra. I musiken växer längtan efter Shangri-La till full förvissning om paradisdalens existens – det känns som en strimma ljus släpps ut från en gläntande dörr och för några sekunder får man skåda in i paradiset, innan drömvisionen tonar bort i samma töcken den började.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten