Ralph

Suite Andromatique

ACD 38, 2003.
Ralph Lundsten


Verk ur samlingsutgåva från 2003.

Tre elektroniska stycken, i vilka Ralph Lundstens synt Andromatic spelar en viktig roll.

Ett liv i synt
Synten är vår tids fantastiska, musikinstrument, som genom sin klangrikedom möjliggör resor i tid och rum, fri från associationer från gamla tider, som alltid begränsar traditionella instrument vid försök till nyskapande!
Mina syntäventyr började redan i mitten på 60-talet, när studion fick sin Andromatic, världens äldsta synt med polyfoni och sequencer.

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten