Ralph

The Joy of Being

The Joy of Being, ACD 19, 1994
Ralph Lundsten


1–3: The Symphony of Joy, opus 520, 1994
4–6: The Symphony of Light, opus 521, 1994
7–9: The Symphony of Love, opus 371, 1986

The Singing Bells of Love: I kärlekens och den sorglösa ungdomens tid.

In The Land of Distant Dreams: I de skapande drömmarnas värld.

The Joy of Being: Lyckan att finnas till och ha ett medvetande – varandets ofattbara glädje!!!

Som en hyllning till Förenta Nationernas 50-årsdag 1995 komponerade jag The Symphony of Joy och den uruppfördes av världssamfundet på födelsedagen i den lokal i San Fransisco där FN bildades 1945 – detta var den enda musik som spelades vid själva högtidstillfället!
Till min glädje upplästes inför församlingen även den hyllningstext som jag skrivit och där jag föreslagit att FN skulle byta namn till FM, Förenad Mänsklighet! Detta eftersom det är nationer och religioner som skapar konflikter och krig! (I den engelska översättningen blev FM till UNO – The United Neighbourhood Organization.)

Här min text som i engelsk översättning upplästes för FN-församlingen 1995:

Förenta Nationerna bildades sommaren 1945 efter andra världskriget och i spillrorna efter Nationernas Förbund. Drömmen om en enad värld och en önskan om att konflikter måste lösas genom förhandlingar och aldrig mer på slagfält, möjliggjorde denna nya nationssammanslutning. Många konflikter och lokala krig har sedan dess utbrutit, men dessbättre inget mera världskrig och i merparten av dessa krigshärdar har FN haft en stor medlarroll! Särkilt nämnas bör FN-sekreteraren Dag Hammarskjöld, som gjorde utomordentliga insatser för världsfred och stärkande av FN:s internationella inflytande.

På lite sikt kommer gränser upplösas, behovet av grupp- och religionstillhörighet att minska. Låt oss få en global samlevnadsform, där vi med FN:s hjälp lär oss respekt för allt levande och för jordens kulturella och geografiska särarter.

Men FN måste också tydligt hävda att inget politiskt eller religiöst utövande får ske på bekostnad av andra människors frihet eller deras rätt att göra egna val! Att vi lär oss respekt och att livets mångfald är dess största tillgång!!!

Den dagen fungerar FN som FM – Förenad Mänsklighet.

Ralph Lundsten – Composer & Cultural Ambassador

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten