Ralph

The Remembering Castle

Ur opus 198, Troilos och Kressida, 1981
Ralph Lundsten

Betänk, vad ett gammalt slott kan berätta om gångna tider, om storhet och förfall, om ensamma jungfrur och plåtbeklädda män. Följ med på denna exkursion till en gammal borg, som ruvar på många århundradens hemligheter…

Till Troilos och Kressida finns en rolig historia: demonregissören Ralf Långbacka bad mig skriva en tidlös hovmusik, med återklanger från slott och herresäten, och dofter från alla sekel – en inte helt lätt uppgift, om man säger så…

Tror Ni mig om jag säger att jag slet med uppgiften och det var en mycket stolt kompositör som spelade upp slutresultatet för herr regissören! ”Djävligt bra” sade Ralf till Ralph – jag vill minnas att han svor beundrande – ”men den scenen har vi just strukit”. The Remembering Castle, som musiken heter, vann i alla fall allas hjärta och blev en speciellt ditsatt mellanaktsmusik, så de’ så…

Tillbaka till musiklistan

© 2013 Ralph Lundsten