DiskografiUtvald

Ut i vida världen

Ut i vida världen
ACD 52 (2007)
Symphonia Linnæi (Symphonia Linnæi)
Opus 625, 2007.

 1. Lapplandsresan (Swedish Lapland) Listen
 2. Den ljufva linnean (The Delightful Linnea)
 3. Blommornas dans (Dance of the Flowers)
 4. I oändling natur (In Endless Nature)

Ut i vida världen (Out in the Wide World)

 1. Ut i vida världen (Out in the Wide World) 1982
 2. I vida världen (Out in the World) 1984
  Margareta och Jan Bengtsson, text Al Sandström
 3. I vida världen (Out in the World) 1984
  Spelevinkarna
 4. A todo el mundo (Out in the World) 1984
  Leif Strands kör och orkester, text: Al Sandström
 5. Out in the Wide World (Out in the Wide World)
  Geogie Fame and Big Bandits, text: Al Sandström
 6. A todo el mundo (Out in the World) 1984
  Leif Strands kör och orkester, text: Al Sandström
 7. I vida världen (Out in the World) 1984
  Putte Wickman och Ivan Renliden
 8. In weiter Welt (Out in the World) 1984
  Karin Pragmar, text: Al Sandström
 9. Ut i vida världen (Out in the Wide World) 1982
  Speldosa (Radio Sweden Theme)

I försommartid (In the Early Days of Summer)
Opus 621, 2006.

 1. Vårvindens lek (The Spring Wind plays)
 2. Vid en porlande bäck (By a Murmuring Brook)
 3. Mellan hägg och syren (Between the Bird Cherry and the Lilac)
 4. Där hav smeker strand (Where the Sea caresses the Shore)
 5. Sjöjungfrurs sång (Song of the Mermaids)

En Sommarsaga (A Summer Saga)
Opus 257, 1983.

 1. Ut i vida världen (Out in the Wide World)
 2. Molndrömmar (Cloud Dreams)
 3. Sommarlängtan (Summer Longing)