Ralph

Kärlekssång

Opus 117, Kärlekssång, 1975
Musik: Ralph Lundsten, text Lars Sjöberg
Sång: Liza Öhman och Anders Glenmark

Kärlekssång är en textsatt version av In the Shade of the Purple Moon ur Universe.

När jag i morgondis
vaknar till västanbris
har jag glömt
vad jag drömt.
Var det om kärleksbrus?
(Hon: Det var om kärleksbrus.)
Hörde jag havets brus?
(Hon: Jag hörde havets brus,)
porlande bäckar och lindars sus,
sjungande fåglar i gryningsljus.

En syn ur svunnen tid,
en bild av salig frid
dröjer kvar
ren och klar,
vårt första paradis,
(Hon: Långt innan människan sin skuld förnam)
långt före eld och is
(Hon: långt innan kärleks lust blev synd och skam)
glimrande, skimrande Edens lund,
brinnande, svinnande sköna stund!

(Mellanspel)

En syn ur svunnen tid,
en bild av salig frid
såg jag när jag somnat i din famn
(Hon: såg jag när jag somnat i din famn).
A-a-ah.

Tillbaka till musiklistan

© 2014 Ralph Lundsten